Her på siden kan du læse bestyrelsens svar på de spørgsmål som alle medlemmer kan indsende på [email protected] 

Du kan også finde svar eller kommentarer på de rygter eller påstande der florere rundt om på banerne i klubberne og på de sociale medier.

 

 

       mmmmmDMSU12


_____________________________________________________________________________________

Spørgsmål: Hvorfor skal DMSU optages i Holbæk Kommune som en forening.

Svar: Det er naturligvis ikke for at udnytte noget system, men fordi der er klare regler på området og hvis DMSU bliver optaget som forening i Holbæk Kommune kan DMSU låne lokaler til møder, dommerkurser mm. Der ville også være mulighed for at søge tilskud til feks. udviklings camp for de unge talenter der måtte ønske at drive deres hobby til mere end bare en hobby, ligeledes kunne DMSU afholde sommer camps for unge og deres forældre, og skulle vi i DMSU være så heldige at vi kunne få aktivitets tilskud til vores medlemmer under 25 år ja så vil det udgøre ca. kr. 25.000,00 som vi jo kan lave nogle rigtig gode arrangementer for. 

 

Spørgsmål: Jeg undre mig lidt over alle de DIF midler formanden lovede os da Dmsu blev etablere for 3 år siden. Er der nogen der ved om disse DIF midler er kommet Dmsu i hænde.


Svar: Forudsetningen for at kunne modtage DIF midler hvor grundbeløbet er på ca. 350.000,00 + mulighed for flere tilskud, er som der også blev orienteret om på de to opstartsmøder tilbage i 2011. At hele RC Danmark samlede sig i En union. Dette er også et ønske fra DIF. Modelflyverne har sagt ok for forsøget med at gå sammen i Dansk Model Sports Union, som så kommer op på ca. 4200 medlemmer og derved kommer over optagelsesgransen på 4000 medlemmer, men der er ikke nogen tvivl om at vi ville stå meget stærkere hvis også MRC sporten kunne blive enige om at samle sig på lige fod med flyverne.Påstand: 
Det var 83 gyldige underskrifter for en ekstra ordinær generalforsamling, som forøvrigt er helt lovligt iht vedtægter. Det sender i min verden et kraftigt signal om her er et problem med populariteten af Dmsu's formand og samarbejde med andre unioner.

Svar: Der er så 388 gyldige underskrivere der har valgt ikke at skrive under, det sender vel så et endnu kraftiger signal. Der har fra DMSUs bestyrelse gennem de sidste 3 år været taget mange initiativer til samarbejde og forhandlinger med de andre unioner, DRCMU har ikke ønsket at deltage i møder og samarbejde. DASU har deltaget i flere møder og samarbejde.Påstand: 
En årsag til en ekstraordinær generalforsamling kunne være at andre og jeg ikke ønskede Dmsu's formand skulle bestemme fordeling af EM og VM tildelinger.

Svar: Hvis DMSU havde fået EFRA mandatet her fra nytår ville det havde betydet flere ting. Det havde betydet at DMSU ikke som de 3 sidste år skulle bruge kr. 5000,00 pr. år til DASU licenser til de DMSU medlemmer der ønskede at købe EFRA licenser. Det havde naturligvis også betydet at DMSU ville nedsætte et udvalg evnt. beståendne at udvalgsformændene som skulle fordele de tildelte EM og VM pladser ud fra de ansøgninger og de regler der naturligvis skulle laves for dette udvalg på området.Spørgsmål: Hvordan kan man som formand give Brøndby og Glostrup medlemskab til 0 kr for at være med i Dmsu.?

Svar: Det er naturligvis ikke DMSUs formand der har givet Brøndby og Glostrup medlemskab til kr. 0. Det er DMSUs næstformand Claus Ryesgård der meget flot forhandlede en aftale hjem mellem DMSU, Brønby og Glostrup, denne aftale blev naturligvis godkendt i bestyrelsen, og aftalen var med til at løfte bane el klassen op på et niveau i denne sæson som ikke har været set i mange år.Påstand: Dmsu formand ville aldrig udlevere oplysningerne til en ny formand eller give oplysninger der kunne drive Dmsu videre til sine bestyrelses medlemmer.

Svar: DMSU er opbygget omkring hjemmesiden, så alle de dokumenter der er i unionen ligger på hjemmesiden, unionen har ej heller nogen penge kasse eller hævekort da al økonomi foregår over Pay Pal og fakturering med betaling direkte til DMSUs konto. Pay Pal, regnskabssystem, domain, hjemmeside, forsikringer, mm ejes af DMSU. så der er ikke noget der skal overdrages hvis der skiftes ud i bestyrelsen.


Påstand: Hvis du ikke spiller efter formandens pibe er det ud af bestyrelsen.

Svar: Der er ingen af de bestyrelsesmedlemmer der har valgt at forlade bestyrelsen der ikke selv har valgt det. Alle har naturligvis lov til at havde deres egen mening og sådan er det også i bestyrelsen i dag, det er samtlige bestyrelsesmedlemmer naturligvis parate til at bekrafte.


Påstand: HELE DMSU kræmmermarkedet er registreret på nuværende formands adresse

Svar: Nej det er hele DMSU organisationen ikke, DMSU’s post adresse er registreret på formandens adresse, og det er helt normalt når unionen ikke råder over sin egen faste adresse.Påstand: Det påstås at DMSUs moms nr. er registreret på formandens virksomheds adresse.

Svar: Nej det er ikke korregt, DMSU er ikke moms registreret.Påstand: Det påstås at hjemmeside er registreret på formandens søsters adresse, i en it virksomhed med 4 ansatte og 5-600.000 i omsætning?

Svar: Hjemmesiden er købt og betalt af DMSU og derfor registreret i DMSU’s navn. Domain navnet www.dmsu.dk er registreret i Dansk Model Sports Unions navn, Ole Hansen har en søster der driver en dametøjs forretning og den har på ingen måder forbindelse til DMSU