Claus Karlsson stopper som formand for

Dansk Model Sports Union


Claus Karlsson har på et møde med sin bestyrelse orienteret om at han har truffet beslutning om af private årsager, at stoppe som formand og bestyrelsesmedlem i Dansk Model Sports Union.

Bestyrelsen udtrykker forståelse for beslutningen, og vil gerne her benytte lejligheden til at sige Claus en stor tak for det store arbejde han har udført i bestyrelsen og som formand.

Bestyrelsen har efterfølgende holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Da Kim Nygård Krog har valgt at stoppe som suppleant i bestyrelsen blev Kim Christiansen efter forslag, valgt som suppleant og efterfølgende efter forslag, valgt til nyt bestyrelsesmedlem, da Erhard Nielsen ønskede at fortsætte som suppleant. Efter forslag besluttede en enig bestyrelse at vælge Ole Hansen som ny formand frem til landsmødet i 2018.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Dansk Model Sports Union